Restaurace BILBO šmak - obědy a občerstvení

Soutěž o roční předplatné MOSTECKÉHO DENÍKU

Kompletní pravidla soutěže o roční předplatné MOSTECKÉHO DENÍKU

Organizátor soutěže
Organizátor soutěže je společnost BILBO šmak s. r. o., S. K. Neumanna 1089, 434 01 Most, IČ 25025228, DIČ CZ25025228, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložka 12625 (dále jen „organizátor“). Organizátor pořádá soutěž o roční předplatné MOSTECKÉHO DENÍKU v období od 3. 11. 2014 do 15. 11. 2014 (dále jen „soutěžní období“).


Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.bilbo-smak.cz. 

Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku.

Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěže se může zúčastnit zákazník splňující výše uvedená kritéria, který v provozovně organizátora soutěže na adrese Maxima Gorkého 1165 Most nakoupí zboží v jednorázové minimální hodnotě 200 Kč. Po takto provedeném nákupu bude zákazníkovi vytištěna a vydána účtenka, na jejíž rubovou stranu vepíše své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a/nebo mailová adresa). Takto vyplněná účtenka bude následně vhozena do označeného boxu, ze kterého bude po ukončení soutěžního období  vylosován jeden výherce celoročního předplatného MOSTECKÉHO DENÍKU. Soutěže se může zákazník zúčastnit několikrát, a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Kde soutěž probíhá?
Soutěž probíhá v prodejně Maxima Gorkého 1165, Most.

Ceny
Do této soutěže byly vloženy následující ceny:
1× celoroční předplatné MOSTECKÉHO DENÍKU

Výherce
Výherce bude vylosován 18. 11. 2014 a kontaktován pracovníky organizátora soutěže do 21. 11. 2014. Poté bude výherci od nejbližšího možného termínu, nejpozději však od 1. 12. 2014 zasíláno roční předplatné MOSTECKÉHO DENÍKU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Poskytnutí osobních dat účastníka je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherce souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště. Účastí v soutěži účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jméno, případně fotografii výherce a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherce může být zveřejněn na webových stránkách www.bilbo-smak.cz.

Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou. Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození výher během poštovní přepravy. Vymáhání účasti v soutěži nebo cen právní cestou je vyloučeno.