Restaurace BILBO šmak - obědy a občerstvení

Soutěž o roční předplatné MF DNES nebo LIDOVÝCH NOVIN

Nakupte ve dnech 1. - 14. 6. 2010 jídlo v celkové výši 200 Kč a více a získejte zdarma roční předplatné deníku MF DNES nebo LIDOVÉ NOVINY

 

 

Kompletní pravidla soutěže

Organizátor soutěže
Organizátor soutěže je společnost BILBO šmak s. r. o., S. K. Neumanna 1089, 434 01 Most, IČ 25025228, DIČ CZ25025228, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložka 12625 (dále jen „organizátor“).
Organizátor pořádá soutěž o roční předplatné deníků MF DNES nebo LIDOVÉ NOVINY v období od 1. 6. 2010 do 14. 6. 2010 (dále jen „soutěžní období“).

Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.bilbo-smak.cz.

Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 177 Občanského zákoníku.

Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěže se může zúčastnit zákazník splňující výše uvedená kritéria, který v jakékoli provozovně organizátora soutěže nakoupí občerstvení v jednorázové minimální hodnotě 200 Kč. Po takto provedeném nákupu bude zákazníkovi vytištěna a vydána účtenka, na jejíž rubovou stranu vepíše své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a/nebo mailová adresa). Takto vyplněná účtenka bude následně vhozena do označeného boxu, ze kterého bude po ukončení soutěžního období v každé z níže uvedených provozoven vylosován jeden výherce celoročního předplatného deníku MF DNES nebo LIDOVÉ NOVINY. Soutěže se může zákazník zúčastnit několikrát, a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Kde soutěž probíhá?
Soutěž probíhá ve všech provozovnách rychlého občerstvení společnosti BILBO šmak s. r. o.:
MOST - Budovatelů 3068
PRAHA - OC ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86
PRAHA – OC DBK, Budějovická 1667/64
PRAHA – OC CHODOV, Roztylská 2321/19
PRAHA – OC LETŇANY, Veselská 663
PRAHA – OC PRŮHONICE, Obchodní 111
PLZEŇ – OC PLAZA, Radčická 2
HRADEC KRÁLOVÉ – OC TESCO, Rašínova třída 1669
LIBEREC – OC NISA, České mládeže 456
ÚSTÍ NAD LABEM – OC FORUM, Bílinská 3490/6

Ceny
Do této soutěže byly vloženy následující ceny:
5× celoroční předplatné deníku MF DNES (po – so)
5× celoroční předplatné deníku LIDOVÉ NOVINY (po – so)

Výherci
Výherci budou vylosováni 17. 6. 2010 a kontaktováni pracovníky organizátora soutěže do 21. 6. 2010. Poté jim bude od nejbližšího možného termínu, nejpozději však od 1. 7. 2010, zasíláno roční předplatné jednoho z uvedených titulů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.bilbo-smak.cz.

Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou. Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození výher během poštovní přepravy. Vymáhání účasti v soutěži nebo cen právní cestou je vyloučeno.